Thành viên:

goli77

Đăng ký phát âm của goli77

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
23/03/2014
phát âm Svalbarðseyri
Svalbarðseyri [is] 0 bình chọn
23/03/2014
phát âm kærasta
kærasta [is] 0 bình chọn
23/03/2014
phát âm kærasti
kærasti [is] 0 bình chọn
23/03/2014
phát âm galdramaður
galdramaður [is] 0 bình chọn
23/03/2014
phát âm Borgartún
Borgartún [is] 0 bình chọn