Thành viên:

goli77

Đăng ký phát âm của goli77

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/03/2014 Svalbarðseyri [is] phát âm Svalbarðseyri 0 bình chọn
23/03/2014 kærasta [is] phát âm kærasta 0 bình chọn
23/03/2014 kærasti [is] phát âm kærasti 0 bình chọn
23/03/2014 galdramaður [is] phát âm galdramaður 0 bình chọn
23/03/2014 Borgartún [is] phát âm Borgartún 0 bình chọn