Thành viên:

hiroy

Đăng ký phát âm của hiroy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/03/2015 à paisana [pt] phát âm à paisana 0 bình chọn
25/03/2015 a gente [pt] phát âm a gente 0 bình chọn
25/03/2015 a fim [pt] phát âm a fim 0 bình chọn
25/03/2015 zagueiro [pt] phát âm zagueiro 0 bình chọn
25/03/2015 Respondeu-lhe [pt] phát âm Respondeu-lhe 1 bình chọn
25/03/2015 arrumação [pt] phát âm arrumação 0 bình chọn
25/03/2015 brilhar [pt] phát âm brilhar 0 bình chọn
25/03/2015 aprendeis [pt] phát âm aprendeis 0 bình chọn
25/03/2015 carteira [pt] phát âm carteira 0 bình chọn
25/03/2015 Cavalões [pt] phát âm Cavalões 0 bình chọn
23/03/2015 cisterna [pt] phát âm cisterna 0 bình chọn
23/03/2015 Estufagem [pt] phát âm Estufagem 0 bình chọn
23/03/2015 ligações [pt] phát âm ligações 0 bình chọn
23/03/2015 saberão [pt] phát âm saberão 0 bình chọn
23/03/2015 controle [pt] phát âm controle 0 bình chọn
23/03/2015 mercearia [pt] phát âm mercearia 0 bình chọn
23/03/2015 cavalheiro [pt] phát âm cavalheiro 0 bình chọn
23/03/2015 reorganizado [pt] phát âm reorganizado 0 bình chọn
23/03/2015 revolução [pt] phát âm revolução 0 bình chọn
23/03/2015 certeza [pt] phát âm certeza 0 bình chọn
23/03/2015 cabeçalho [pt] phát âm cabeçalho 0 bình chọn
23/03/2015 carregador [pt] phát âm carregador 0 bình chọn
23/03/2015 direita [pt] phát âm direita 1 bình chọn
23/03/2015 aquele [pt] phát âm aquele 0 bình chọn
23/03/2015 chave [pt] phát âm chave 0 bình chọn
23/03/2015 trabalho [pt] phát âm trabalho 0 bình chọn
23/03/2015 perguntei-lhe [pt] phát âm perguntei-lhe 0 bình chọn
23/03/2015 disse-lhe [pt] phát âm disse-lhe 0 bình chọn
23/03/2015 presunto [pt] phát âm presunto 0 bình chọn
23/03/2015 óculos [pt] phát âm óculos 0 bình chọn