Thành viên:

hmmlala

Đăng ký phát âm của hmmlala

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/06/2017 안쪽으로 [ko] phát âm 안쪽으로 0 bình chọn
23/06/2017 경로사상 [ko] phát âm 경로사상 0 bình chọn
23/06/2017 -과 결혼하다 [ko] phát âm -과 결혼하다 0 bình chọn
23/06/2017 왼쪽의 [ko] phát âm 왼쪽의 0 bình chọn
23/06/2017 헤어스타일 [ko] phát âm 헤어스타일 0 bình chọn
23/06/2017 이메일 주소 [ko] phát âm 이메일 주소 0 bình chọn
23/06/2017 아이오아이 [ko] phát âm 아이오아이 0 bình chọn
23/06/2017 시주 [ko] phát âm 시주 0 bình chọn
23/06/2017 해국 [ko] phát âm 해국 0 bình chọn
23/06/2017 신나 [ko] phát âm 신나 0 bình chọn
23/06/2017 오리고기 [ko] phát âm 오리고기 0 bình chọn
23/06/2017 부지런한 [ko] phát âm 부지런한 0 bình chọn
23/06/2017 당신은 매우 귀엽다 [ko] phát âm 당신은 매우 귀엽다 0 bình chọn
23/06/2017 나는 매우 겸손 [ko] phát âm 나는 매우 겸손 0 bình chọn
23/06/2017 나는 아주 영리하다 [ko] phát âm 나는 아주 영리하다 0 bình chọn
23/06/2017 내가 매우 아름답습니다 [ko] phát âm 내가 매우 아름답습니다 0 bình chọn
23/06/2017 전완 [ko] phát âm 전완 0 bình chọn
23/06/2017 전흉부 [ko] phát âm 전흉부 0 bình chọn
23/06/2017 둔부 [ko] phát âm 둔부 0 bình chọn
22/06/2017 반폐인 [ko] phát âm 반폐인 0 bình chọn
22/06/2017 과외학습 [ko] phát âm 과외학습 0 bình chọn
22/06/2017 일으켜요 [ko] phát âm 일으켜요 0 bình chọn
22/06/2017 시각장애의 [ko] phát âm 시각장애의 0 bình chọn
22/06/2017 맥딜리버리 [ko] phát âm 맥딜리버리 0 bình chọn
22/06/2017 예끼 [ko] phát âm 예끼 0 bình chọn
22/06/2017 벨크로 [ko] phát âm 벨크로 0 bình chọn
22/06/2017 다이얼 [ko] phát âm 다이얼 0 bình chọn
22/06/2017 베이스마운트 [ko] phát âm 베이스마운트 0 bình chọn
22/06/2017 라이딩 [ko] phát âm 라이딩 0 bình chọn
22/06/2017 윤락 [ko] phát âm 윤락 0 bình chọn