Thành viên:

lafayette

Đăng ký phát âm của lafayette

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/11/2017 noleggiare [it] phát âm noleggiare 0 bình chọn
11/11/2017 girare [it] phát âm girare 0 bình chọn
11/11/2017 bastare [it] phát âm bastare 0 bình chọn
11/11/2017 monolocale [it] phát âm monolocale 0 bình chọn
11/11/2017 sopra [it] phát âm sopra 0 bình chọn
17/11/2013 millenarismo [it] phát âm millenarismo 0 bình chọn
17/11/2013 millantatrice [it] phát âm millantatrice 0 bình chọn
24/08/2012 regali [it] phát âm regali 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/08/2012 lavorava [it] phát âm lavorava 0 bình chọn
18/06/2012 Bagdad [it] phát âm Bagdad 1 bình chọn
18/06/2012 Islamabad [it] phát âm Islamabad 0 bình chọn
18/06/2012 ketchup [it] phát âm ketchup 0 bình chọn
18/06/2012 credetemi [it] phát âm credetemi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/06/2012 Bogota [it] phát âm Bogota 0 bình chọn
04/06/2012 Montreal [it] phát âm Montreal 0 bình chọn
04/06/2012 Super Mario [it] phát âm Super Mario 0 bình chọn
04/06/2012 isba [it] phát âm isba 0 bình chọn
02/06/2012 Hertz [it] phát âm Hertz 0 bình chọn
29/05/2012 shampoo [it] phát âm shampoo 1 bình chọn
29/05/2012 zitellona [it] phát âm zitellona 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2012 Kermesse [it] phát âm Kermesse 0 bình chọn
29/05/2012 certa [it] phát âm certa 0 bình chọn
29/05/2012 yankee [it] phát âm yankee 0 bình chọn
29/05/2012 wattometro [it] phát âm wattometro 0 bình chọn
24/05/2012 zaffata [it] phát âm zaffata 0 bình chọn
24/05/2012 alias [it] phát âm alias 0 bình chọn
24/05/2012 espugnabile [it] phát âm espugnabile 0 bình chọn
24/05/2012 Esperanto [it] phát âm Esperanto 0 bình chọn
24/05/2012 ponte di manovra [it] phát âm ponte di manovra 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/05/2012 esortativo [it] phát âm esortativo 0 bình chọn