Thành viên:

mannrusl1

Đăng ký phát âm của mannrusl1

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
17/12/2020
phát âm vél
vél [is] 0 bình chọn
17/12/2020
phát âm Alma Rut
Alma Rut [is] 0 bình chọn
17/12/2020
phát âm Daði Böðvarsson
Daði Böðvarsson [is] 0 bình chọn
17/12/2020
phát âm Hlaupsigar
Hlaupsigar [is] 0 bình chọn
17/12/2020
phát âm hefðbunið
hefðbunið [is] 0 bình chọn
17/12/2020
phát âm Dýrason
Dýrason [is] 0 bình chọn
17/12/2020
phát âm vonlenska
vonlenska [is] 0 bình chọn
17/12/2020
phát âm fjærstýring
fjærstýring [is] 0 bình chọn
17/12/2020
phát âm Malasía
Malasía [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm Brimar
Brimar [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm Héðinsey
Héðinsey [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm samkomutakmarkanna
samkomutakmarkanna [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm Fóstbræður
Fóstbræður [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm Hljóðeðlisfræði
Hljóðeðlisfræði [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm hrævareldur
hrævareldur [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm Pylsur
Pylsur [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm í kringum sig
í kringum sig [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm Kaupir þú flugelda?
Kaupir þú flugelda? [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm vogvængjur
vogvængjur [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm lægt
lægt [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm hefðbundnar
hefðbundnar [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm grös
grös [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm stöðuvötn
stöðuvötn [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm jöklar
jöklar [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm sækja í sig veðrið
sækja í sig veðrið [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm venjur og siðir
venjur og siðir [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm siðir
siðir [is] 0 bình chọn
16/12/2020
phát âm brúðkaupsveislur
brúðkaupsveislur [is] 0 bình chọn
21/11/2020
phát âm Ásheimar
Ásheimar [is] 0 bình chọn
21/11/2020
phát âm hljóðleikhús
hljóðleikhús [is] 0 bình chọn