Thành viên:

ninjacell

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của ninjacell

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/08/2017 Verteidigungsbereitschaftszustand [de] phát âm Verteidigungsbereitschaftszustand 0 bình chọn
22/08/2017 Metallgitterkasten [de] phát âm Metallgitterkasten 0 bình chọn
22/08/2017 selbstverleugnend [de] phát âm selbstverleugnend 0 bình chọn
22/08/2017 Ingenieurservice [de] phát âm Ingenieurservice 0 bình chọn
22/08/2017 Münzwalzwerk [de] phát âm Münzwalzwerk 0 bình chọn
22/08/2017 Antriebskonfiguration [de] phát âm Antriebskonfiguration 0 bình chọn
22/08/2017 Rundpflaster [de] phát âm Rundpflaster 0 bình chọn
22/08/2017 Bewertungsziffer [de] phát âm Bewertungsziffer 0 bình chọn
22/08/2017 Lärmschutzbox [de] phát âm Lärmschutzbox 0 bình chọn
22/08/2017 Netzentgelt [de] phát âm Netzentgelt 0 bình chọn
22/08/2017 Reisedienstleister [de] phát âm Reisedienstleister 0 bình chọn
22/08/2017 Querfließpresse [de] phát âm Querfließpresse 0 bình chọn
22/08/2017 Quotentausch [de] phát âm Quotentausch 0 bình chọn
22/08/2017 Qualifikationslohn [de] phát âm Qualifikationslohn 0 bình chọn
22/08/2017 Nachmodellierung [de] phát âm Nachmodellierung 0 bình chọn
22/08/2017 Bogenverarbeitungsmaschine [de] phát âm Bogenverarbeitungsmaschine 0 bình chọn
22/08/2017 Volumenkörper [de] phát âm Volumenkörper 0 bình chọn
22/08/2017 Heißwasserdampfdüse [de] phát âm Heißwasserdampfdüse 0 bình chọn
22/08/2017 Erfindungen [de] phát âm Erfindungen 0 bình chọn
22/08/2017 Couchsurfen [de] phát âm Couchsurfen 0 bình chọn
22/08/2017 Folienprägemaschine [de] phát âm Folienprägemaschine 0 bình chọn
22/08/2017 Bogenleiteinrichtung [de] phát âm Bogenleiteinrichtung 0 bình chọn
22/08/2017 Lagertopf [de] phát âm Lagertopf 0 bình chọn
22/08/2017 Dreibeingestell [de] phát âm Dreibeingestell 0 bình chọn
22/08/2017 Onlinekaufhaus [de] phát âm Onlinekaufhaus 0 bình chọn
22/08/2017 Starkblechkessel [de] phát âm Starkblechkessel 0 bình chọn
22/08/2017 Volksliederarchiv [de] phát âm Volksliederarchiv 0 bình chọn
22/08/2017 Kundenguthaben [de] phát âm Kundenguthaben 0 bình chọn
22/08/2017 heruntergerutscht [de] phát âm heruntergerutscht 0 bình chọn
22/08/2017 Kalksteinplatte [de] phát âm Kalksteinplatte 0 bình chọn