Thành viên:

piral58

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của piral58

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/01/2019 explizittem [lb] phát âm explizittem 0 bình chọn
17/01/2019 explizitten [lb] phát âm explizitten 0 bình chọn
17/01/2019 explizitter [lb] phát âm explizitter 0 bình chọn
17/01/2019 exploitéier [lb] phát âm exploitéier 0 bình chọn
17/01/2019 exploitéiers [lb] phát âm exploitéiers 0 bình chọn
17/01/2019 exploitéiertem [lb] phát âm exploitéiertem 0 bình chọn
17/01/2019 exploitéierten [lb] phát âm exploitéierten 0 bình chọn
17/01/2019 exploitéierter [lb] phát âm exploitéierter 0 bình chọn
17/01/2019 explosiivt [lb] phát âm explosiivt 0 bình chọn
17/01/2019 explosivem [lb] phát âm explosivem 0 bình chọn
17/01/2019 explosiven [lb] phát âm explosiven 0 bình chọn
17/01/2019 explosiver [lb] phát âm explosiver 0 bình chọn
17/01/2019 exponéiertem [lb] phát âm exponéiertem 0 bình chọn
17/01/2019 exponéierten [lb] phát âm exponéierten 0 bình chọn
17/01/2019 exponéierter [lb] phát âm exponéierter 0 bình chọn
17/01/2019 exportéiertem [lb] phát âm exportéiertem 0 bình chọn
17/01/2019 exportéierten [lb] phát âm exportéierten 0 bình chọn
17/01/2019 exportéierter [lb] phát âm exportéierter 0 bình chọn
17/01/2019 exposéier [lb] phát âm exposéier 0 bình chọn
17/01/2019 exposéiers [lb] phát âm exposéiers 0 bình chọn
17/01/2019 exposéiertem [lb] phát âm exposéiertem 0 bình chọn
17/01/2019 exposéierten [lb] phát âm exposéierten 0 bình chọn
17/01/2019 exposéierter [lb] phát âm exposéierter 0 bình chọn
17/01/2019 expresseg [lb] phát âm expresseg 0 bình chọn
17/01/2019 expressegem [lb] phát âm expressegem 0 bình chọn
17/01/2019 expressegen [lb] phát âm expressegen 0 bình chọn
17/01/2019 expresseger [lb] phát âm expresseger 0 bình chọn
17/01/2019 expressegt [lb] phát âm expressegt 0 bình chọn
17/01/2019 expressionistesch [lb] phát âm expressionistesch 0 bình chọn
17/01/2019 expressionistescht [lb] phát âm expressionistescht 0 bình chọn