Thành viên:

ragnaror

Đăng ký phát âm của ragnaror

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
08/08/2018
phát âm umrenninga
umrenninga [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm íbúatala
íbúatala [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm Tryggvi Hrafn Haraldsson
Tryggvi Hrafn Haraldsson [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm maturinn
maturinn [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm hausar
hausar [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm hausarnir
hausarnir [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm heimilið
heimilið [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm heimilin
heimilin [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm ástandið
ástandið [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm Göngugatan
Göngugatan [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm gráðugur
gráðugur [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm tíðkast
tíðkast [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm Eigum við að fara og fá okkur te?
Eigum við að fara og fá okkur te? [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm te
te [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm ríðum
ríðum [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm Hann var handtekinn fyrir hnupl.
Hann var handtekinn fyrir hnupl. [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm hnupl
hnupl [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu.
Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. [is] 0 bình chọn
08/08/2018
phát âm té
[is] 0 bình chọn