Thành viên:

ragnaror

Đăng ký phát âm của ragnaror

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/08/2018 umrenninga [is] phát âm umrenninga 0 bình chọn
08/08/2018 íbúatala [is] phát âm íbúatala 0 bình chọn
08/08/2018 Tryggvi Hrafn Haraldsson [is] phát âm Tryggvi Hrafn Haraldsson 0 bình chọn
08/08/2018 maturinn [is] phát âm maturinn 0 bình chọn
08/08/2018 hausar [is] phát âm hausar 0 bình chọn
08/08/2018 hausarnir [is] phát âm hausarnir 0 bình chọn
08/08/2018 heimilið [is] phát âm heimilið 0 bình chọn
08/08/2018 heimilin [is] phát âm heimilin 0 bình chọn
08/08/2018 ástandið [is] phát âm ástandið 0 bình chọn
08/08/2018 Göngugatan [is] phát âm Göngugatan 0 bình chọn
08/08/2018 gráðugur [is] phát âm gráðugur 0 bình chọn
08/08/2018 tíðkast [is] phát âm tíðkast 0 bình chọn
08/08/2018 Eigum við að fara og fá okkur te? [is] phát âm Eigum við að fara og fá okkur te? 0 bình chọn
08/08/2018 te [is] phát âm te 0 bình chọn
08/08/2018 ríðum [is] phát âm ríðum 0 bình chọn
08/08/2018 Hann var handtekinn fyrir hnupl. [is] phát âm Hann var handtekinn fyrir hnupl. 0 bình chọn
08/08/2018 hnupl [is] phát âm hnupl 0 bình chọn
08/08/2018 Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. [is] phát âm Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. 0 bình chọn
08/08/2018 [is] phát âm té 0 bình chọn