Thành viên:

ret001

Đăng ký phát âm của ret001

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/09/2017 näsdukarna [sv] phát âm näsdukarna 2 bình chọn
02/09/2017 torkad [sv] phát âm torkad 0 bình chọn
02/09/2017 accelerationer [sv] phát âm accelerationer 0 bình chọn
02/09/2017 problemområde [sv] phát âm problemområde 0 bình chọn
02/09/2017 regnskyar [sv] phát âm regnskyar 0 bình chọn
02/09/2017 akvariet [sv] phát âm akvariet 0 bình chọn
02/09/2017 språkligt [sv] phát âm språkligt 0 bình chọn
02/09/2017 brandfarliga [sv] phát âm brandfarliga 0 bình chọn
02/09/2017 lärarassistent [sv] phát âm lärarassistent 0 bình chọn
02/09/2017 ambassadörer [sv] phát âm ambassadörer 0 bình chọn
02/09/2017 prickfri [sv] phát âm prickfri 0 bình chọn
02/09/2017 räkneövning [sv] phát âm räkneövning 0 bình chọn
03/03/2017 klibbigt [sv] phát âm klibbigt 0 bình chọn
03/03/2017 subjektspronomen [sv] phát âm subjektspronomen 0 bình chọn
03/03/2017 hej! [sv] phát âm hej! 0 bình chọn
02/09/2016 brunast [sv] phát âm brunast 0 bình chọn
02/09/2016 brunröda [sv] phát âm brunröda 0 bình chọn
02/09/2016 brunalg [sv] phát âm brunalg 0 bình chọn
02/09/2016 aktstycket [sv] phát âm aktstycket 0 bình chọn
02/09/2016 brunrosten [sv] phát âm brunrosten 0 bình chọn
02/09/2016 tonbruket [sv] phát âm tonbruket 0 bình chọn
02/09/2016 brunbjörnar [sv] phát âm brunbjörnar 0 bình chọn
02/09/2016 bojkotta [sv] phát âm bojkotta 0 bình chọn
02/09/2016 gäck [sv] phát âm gäck 0 bình chọn
02/09/2016 helst inte [sv] phát âm helst inte 0 bình chọn
26/04/2016 i går [sv] phát âm i går 0 bình chọn
21/11/2015 reklamering [sv] phát âm reklamering 1 bình chọn
21/11/2015 reklamspråk [sv] phát âm reklamspråk 0 bình chọn
21/11/2015 reklamtavla [sv] phát âm reklamtavla 0 bình chọn
21/11/2015 reklamskylten [sv] phát âm reklamskylten 0 bình chọn