Thành viên:

ret001

Đăng ký phát âm của ret001

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
02/09/2017
phát âm näsdukarna
näsdukarna [sv] 2 bình chọn
02/09/2017
phát âm torkad
torkad [sv] 0 bình chọn
02/09/2017
phát âm accelerationer
accelerationer [sv] 0 bình chọn
02/09/2017
phát âm problemområde
problemområde [sv] 0 bình chọn
02/09/2017
phát âm regnskyar
regnskyar [sv] 0 bình chọn
02/09/2017
phát âm akvariet
akvariet [sv] 0 bình chọn
02/09/2017
phát âm språkligt
språkligt [sv] 0 bình chọn
02/09/2017
phát âm brandfarliga
brandfarliga [sv] 0 bình chọn
02/09/2017
phát âm lärarassistent
lärarassistent [sv] 0 bình chọn
02/09/2017
phát âm ambassadörer
ambassadörer [sv] 0 bình chọn
02/09/2017
phát âm prickfri
prickfri [sv] 0 bình chọn
02/09/2017
phát âm räkneövning
räkneövning [sv] 0 bình chọn
03/03/2017
phát âm klibbigt
klibbigt [sv] 0 bình chọn
03/03/2017
phát âm subjektspronomen
subjektspronomen [sv] 0 bình chọn
03/03/2017
phát âm hej!
hej! [sv] 0 bình chọn
02/09/2016
phát âm brunast
brunast [sv] 0 bình chọn
02/09/2016
phát âm brunröda
brunröda [sv] 0 bình chọn
02/09/2016
phát âm brunalg
brunalg [sv] 0 bình chọn
02/09/2016
phát âm aktstycket
aktstycket [sv] 0 bình chọn
02/09/2016
phát âm brunrosten
brunrosten [sv] 0 bình chọn
02/09/2016
phát âm tonbruket
tonbruket [sv] 0 bình chọn
02/09/2016
phát âm brunbjörnar
brunbjörnar [sv] 0 bình chọn
02/09/2016
phát âm bojkotta
bojkotta [sv] 0 bình chọn
02/09/2016
phát âm gäck
gäck [sv] 0 bình chọn
02/09/2016
phát âm helst inte
helst inte [sv] 0 bình chọn
26/04/2016
phát âm i går
i går [sv] 0 bình chọn
21/11/2015
phát âm reklamering
reklamering [sv] 1 bình chọn
21/11/2015
phát âm reklamspråk
reklamspråk [sv] 0 bình chọn
21/11/2015
phát âm reklamtavla
reklamtavla [sv] 0 bình chọn
21/11/2015
phát âm reklamskylten
reklamskylten [sv] 0 bình chọn