Thành viên:

sameeruddowlakhan

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của sameeruddowlakhan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/05/2019 dhammena [pi] phát âm dhammena 0 bình chọn
14/05/2019 dvādasākāra [pi] phát âm dvādasākāra 0 bình chọn
14/05/2019 dvādasa [pi] phát âm dvādasa 0 bình chọn
14/05/2019 suvisuddha [pi] phát âm suvisuddha 0 bình chọn
14/05/2019 tiparivaṭṭa [pi] phát âm tiparivaṭṭa 0 bình chọn
14/05/2019 ñāṇa-dassana [pi] phát âm ñāṇa-dassana 0 bình chọn
14/05/2019 yathā-bhūta-ñāṇa-dassana [pi] phát âm yathā-bhūta-ñāṇa-dassana 0 bình chọn
14/05/2019 পঞ্চাশের মন্বন্তর [bn] phát âm পঞ্চাশের মন্বন্তর 0 bình chọn
14/05/2019 মন্বন্তর [bn] phát âm মন্বন্তর 0 bình chọn
10/05/2019 Siddhattha Gotama [pi] phát âm Siddhattha Gotama 0 bình chọn
10/05/2019 brahmacariyā [pi] phát âm brahmacariyā 0 bình chọn
10/05/2019 ābādha [pi] phát âm ābādha 0 bình chọn
10/05/2019 amhākaṃ [pi] phát âm amhākaṃ 0 bình chọn
10/05/2019 mayhaṃ [pi] phát âm mayhaṃ 0 bình chọn
10/05/2019 bhuñjanti [pi] phát âm bhuñjanti 0 bình chọn
10/05/2019 dhammacakkappavattana [pi] phát âm dhammacakkappavattana 0 bình chọn
10/05/2019 jetā [pi] phát âm jetā 0 bình chọn
10/05/2019 āloka [pi] phát âm āloka 0 bình chọn
08/05/2019 kāya [pi] phát âm kāya 0 bình chọn
08/05/2019 rājinī [pi] phát âm rājinī 0 bình chọn
08/05/2019 suṇāti [pi] phát âm suṇāti 0 bình chọn
08/05/2019 anumodati [pi] phát âm anumodati 0 bình chọn
08/05/2019 Abhidhamma [pi] phát âm Abhidhamma 0 bình chọn
08/05/2019 mayaṃ [pi] phát âm mayaṃ 0 bình chọn
08/05/2019 Siddhi [pi] phát âm Siddhi 0 bình chọn
08/05/2019 aṭavi [pi] phát âm aṭavi 0 bình chọn
08/05/2019 kañña [pi] phát âm kañña 0 bình chọn
08/05/2019 paṭighāta [pi] phát âm paṭighāta 0 bình chọn
08/05/2019 kaññā [pi] phát âm kaññā 0 bình chọn
08/05/2019 samphassa [pi] phát âm samphassa 0 bình chọn