Thành viên:

straycat88

Đăng ký phát âm của straycat88

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/06/2018 レジャー施設 [ja] phát âm レジャー施設 0 bình chọn
06/06/2018 問を立てる [ja] phát âm 問を立てる 0 bình chọn
06/06/2018 流行する [ja] phát âm 流行する 0 bình chọn
06/06/2018 流行に遅れる [ja] phát âm 流行に遅れる 0 bình chọn
06/06/2018 陽春の候 [ja] phát âm 陽春の候 0 bình chọn
06/06/2018 撃ちのめす [ja] phát âm 撃ちのめす 0 bình chọn
06/06/2018 接戦を制す [ja] phát âm 接戦を制す 0 bình chọn
06/06/2018 宙に浮く [ja] phát âm 宙に浮く 0 bình chọn
06/06/2018 気障り [ja] phát âm 気障り 0 bình chọn
06/06/2018 高さがある [ja] phát âm 高さがある 0 bình chọn
06/06/2018 高い木 [ja] phát âm 高い木 0 bình chọn
06/06/2018 高い鼻 [ja] phát âm 高い鼻 0 bình chọn
06/06/2018 背の高い少年 [ja] phát âm 背の高い少年 0 bình chọn
06/06/2018 高い音 [ja] phát âm 高い音 0 bình chọn
06/06/2018 高い給料 [ja] phát âm 高い給料 0 bình chọn
06/06/2018 免除する [ja] phát âm 免除する 0 bình chọn
06/06/2018 真っ青な [ja] phát âm 真っ青な 0 bình chọn
06/06/2018 鮮やかな [ja] phát âm 鮮やかな 0 bình chọn
06/06/2018 包装する [ja] phát âm 包装する 0 bình chọn
06/06/2018 満足げな笑み [ja] phát âm 満足げな笑み 0 bình chọn
06/06/2018 焦熱地獄 [ja] phát âm 焦熱地獄 0 bình chọn
06/06/2018 寄附 (きふ) [ja] phát âm 寄附 (きふ) 0 bình chọn
06/06/2018 小憩 [ja] phát âm 小憩 0 bình chọn
06/06/2018 埋蔵する [ja] phát âm 埋蔵する 0 bình chọn
06/06/2018 走行する [ja] phát âm 走行する 0 bình chọn
06/06/2018 天下御免 [ja] phát âm 天下御免 0 bình chọn
06/06/2018 放置する [ja] phát âm 放置する 0 bình chọn
06/06/2018 和解する [ja] phát âm 和解する 0 bình chọn
06/06/2018 抗議する [ja] phát âm 抗議する 0 bình chọn
06/06/2018 背徳行為 [ja] phát âm 背徳行為 0 bình chọn