Thành viên:

wertxi

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của wertxi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/02/2020 Sæl og blessuð [is] phát âm Sæl og blessuð 0 bình chọn
19/02/2020 Mér líður vel [is] phát âm Mér líður vel 0 bình chọn
19/02/2020 Smáradóttir [is] phát âm Smáradóttir 0 bình chọn
19/02/2020 Lundarreykjadalur [is] phát âm Lundarreykjadalur 0 bình chọn
19/02/2020 Barónsstígur [is] phát âm Barónsstígur 0 bình chọn
19/02/2020 Fagriskógur [is] phát âm Fagriskógur 0 bình chọn
19/02/2020 Svarfaðardalur [is] phát âm Svarfaðardalur 0 bình chọn
19/02/2020 ánægjulegt [is] phát âm ánægjulegt 0 bình chọn
19/02/2020 Björk Eiðsdóttir [is] phát âm Björk Eiðsdóttir 0 bình chọn
19/02/2020 teiknar [is] phát âm teiknar 0 bình chọn
19/02/2020 geitskegg [is] phát âm geitskegg 0 bình chọn
19/02/2020 tennurnar [is] phát âm tennurnar 0 bình chọn
19/02/2020 Valentínusardagurinn [is] phát âm Valentínusardagurinn 0 bình chọn
19/02/2020 of seint [is] phát âm of seint 0 bình chọn
19/02/2020 skyndibita [is] phát âm skyndibita 0 bình chọn
19/02/2020 steinsofnar [is] phát âm steinsofnar 0 bình chọn
19/02/2020 að flýta sér [is] phát âm að flýta sér 0 bình chọn
19/02/2020 að kveikja [is] phát âm að kveikja 0 bình chọn
19/02/2020 að hreyfa [is] phát âm að hreyfa 0 bình chọn
19/02/2020 frönskunámskeiði [is] phát âm frönskunámskeiði 0 bình chọn
19/02/2020 sef [is] phát âm sef 0 bình chọn
19/02/2020 Ég fer á fætur [is] phát âm Ég fer á fætur 0 bình chọn
19/02/2020 Grímur Hákonarson [is] phát âm Grímur Hákonarson 0 bình chọn
19/02/2020 á næturvöktum [is] phát âm á næturvöktum 0 bình chọn
19/02/2020 Sigurður Sigurjónsson [is] phát âm Sigurður Sigurjónsson 0 bình chọn
12/02/2020 gælunöfn [is] phát âm gælunöfn 0 bình chọn
12/02/2020 eyðurnar [is] phát âm eyðurnar 0 bình chọn
12/02/2020 ýmislegt [is] phát âm ýmislegt 0 bình chọn
12/02/2020 tölvu [is] phát âm tölvu 0 bình chọn
12/02/2020 Gudnadottir [is] phát âm Gudnadottir 0 bình chọn