Thành viên:

wertxi

Đăng ký phát âm của wertxi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
19/02/2020
phát âm Sæl og blessuð
Sæl og blessuð [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm Mér líður vel
Mér líður vel [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm Smáradóttir
Smáradóttir [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm Lundarreykjadalur
Lundarreykjadalur [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm Barónsstígur
Barónsstígur [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm Fagriskógur
Fagriskógur [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm Svarfaðardalur
Svarfaðardalur [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm ánægjulegt
ánægjulegt [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm Björk Eiðsdóttir
Björk Eiðsdóttir [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm teiknar
teiknar [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm geitskegg
geitskegg [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm tennurnar
tennurnar [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm Valentínusardagurinn
Valentínusardagurinn [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm of seint
of seint [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm skyndibita
skyndibita [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm steinsofnar
steinsofnar [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm að flýta sér
að flýta sér [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm að kveikja
að kveikja [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm að hreyfa
að hreyfa [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm frönskunámskeiði
frönskunámskeiði [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm sef
sef [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm Ég fer á fætur
Ég fer á fætur [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm Grímur Hákonarson
Grímur Hákonarson [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm á næturvöktum
á næturvöktum [is] 0 bình chọn
19/02/2020
phát âm Sigurður Sigurjónsson
Sigurður Sigurjónsson [is] 0 bình chọn
12/02/2020
phát âm gælunöfn
gælunöfn [is] 0 bình chọn
12/02/2020
phát âm eyðurnar
eyðurnar [is] 0 bình chọn
12/02/2020
phát âm ýmislegt
ýmislegt [is] 0 bình chọn
12/02/2020
phát âm tölvu
tölvu [is] 0 bình chọn
12/02/2020
phát âm Guðnadóttir
Guðnadóttir [is] 0 bình chọn