Thành viên:

wertxi

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của wertxi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/04/2019 Rósóttur [is] phát âm Rósóttur 0 bình chọn
23/04/2019 Rauðfeldsgjá [is] phát âm Rauðfeldsgjá 0 bình chọn
23/04/2019 Pálsfjall [is] phát âm Pálsfjall 0 bình chọn
23/04/2019 Þverártindsegg [is] phát âm Þverártindsegg 0 bình chọn
23/04/2019 Vestmannaeyjabær [is] phát âm Vestmannaeyjabær 0 bình chọn
23/04/2019 Kermóafoss [is] phát âm Kermóafoss 0 bình chọn
23/04/2019 Gaffal [is] phát âm Gaffal 0 bình chọn
23/04/2019 frábæran [is] phát âm frábæran 0 bình chọn
23/04/2019 Drífandi [is] phát âm Drífandi 0 bình chọn
23/04/2019 Skúmhöttur [is] phát âm Skúmhöttur 0 bình chọn
23/04/2019 Vetrarljóð [is] phát âm Vetrarljóð 0 bình chọn
23/04/2019 tölvuleikir [is] phát âm tölvuleikir 0 bình chọn
23/04/2019 Galgviður [is] phát âm Galgviður 0 bình chọn
23/04/2019 Gullaldur [is] phát âm Gullaldur 0 bình chọn
23/04/2019 dropasteinskerti [is] phát âm dropasteinskerti 0 bình chọn
23/04/2019 Mýrkjartan [is] phát âm Mýrkjartan 0 bình chọn
22/04/2019 Járnsíða [is] phát âm Járnsíða 0 bình chọn
22/04/2019 Jóln [is] phát âm Jóln 0 bình chọn
22/04/2019 líflát [is] phát âm líflát 0 bình chọn
22/04/2019 Salka Valka [is] phát âm Salka Valka 0 bình chọn
22/04/2019 Talarðu [is] phát âm Talarðu 0 bình chọn
22/04/2019 spes [is] phát âm spes 0 bình chọn
22/04/2019 valdamikill [is] phát âm valdamikill 0 bình chọn
22/04/2019 Skógafoss [is] phát âm Skógafoss 0 bình chọn
22/04/2019 tortryggja [is] phát âm tortryggja 0 bình chọn
22/04/2019 hvaðan [is] phát âm hvaðan 0 bình chọn
22/04/2019 skipgengur [is] phát âm skipgengur 0 bình chọn
22/04/2019 skáld [is] phát âm skáld 0 bình chọn
22/04/2019 öfugmælavísa [is] phát âm öfugmælavísa 0 bình chọn
22/04/2019 Breiðitindur [is] phát âm Breiðitindur 0 bình chọn