Thành viên:

wertxi

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của wertxi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/02/2020 gælunöfn [is] phát âm gælunöfn 0 bình chọn
12/02/2020 eyðurnar [is] phát âm eyðurnar 0 bình chọn
12/02/2020 ýmislegt [is] phát âm ýmislegt 0 bình chọn
12/02/2020 tölvu [is] phát âm tölvu 0 bình chọn
12/02/2020 Gudnadottir [is] phát âm Gudnadottir 0 bình chọn
12/02/2020 þau eiga ekki mjög mikinn pening. [is] phát âm þau eiga ekki mjög mikinn pening. 0 bình chọn
12/02/2020 stærðfræði [is] phát âm stærðfræði 0 bình chọn
08/02/2020 Uxavatn [is] phát âm Uxavatn 0 bình chọn
08/02/2020 flugvellinum [is] phát âm flugvellinum 0 bình chọn
08/02/2020 kjur [is] phát âm kjur 0 bình chọn
08/02/2020 spyrja [is] phát âm spyrja 0 bình chọn
06/02/2020 Mannanafnanefnd [is] phát âm Mannanafnanefnd 0 bình chọn
06/02/2020 Við búum í samfélagi. [is] phát âm Við búum í samfélagi. 0 bình chọn
06/02/2020 Eignarhald er þjófnaður. [is] phát âm Eignarhald er þjófnaður. 0 bình chọn
06/02/2020 Ef ég nenni [is] phát âm Ef ég nenni 0 bình chọn
06/02/2020 að kalla [is] phát âm að kalla 0 bình chọn
06/02/2020 að skipta [is] phát âm að skipta 0 bình chọn
06/02/2020 skoðanir [is] phát âm skoðanir 0 bình chọn
06/02/2020 Sigurrós [is] phát âm Sigurrós 0 bình chọn
06/02/2020 Steingrímur Steinþórsson [is] phát âm Steingrímur Steinþórsson 0 bình chọn
06/02/2020 Samstillingarbúnaður [is] phát âm Samstillingarbúnaður 0 bình chọn
06/02/2020 ýmiss [is] phát âm ýmiss 0 bình chọn
06/02/2020 Jóhannesson [is] phát âm Jóhannesson 0 bình chọn
06/02/2020 Möðrudalsfjallgarðar [is] phát âm Möðrudalsfjallgarðar 0 bình chọn
06/02/2020 trjágreinar [is] phát âm trjágreinar 0 bình chọn
06/02/2020 Sjúkrakostnaður [is] phát âm Sjúkrakostnaður 0 bình chọn
06/02/2020 ruslakarfa [is] phát âm ruslakarfa 0 bình chọn
06/02/2020 Hlöðufell [is] phát âm Hlöðufell 0 bình chọn
06/02/2020 brautamót [is] phát âm brautamót 0 bình chọn
06/02/2020 indjánatjald [is] phát âm indjánatjald 0 bình chọn