Hướng dẫn phát âm Tiếng Assam

[অসমীয়া / Asami]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Assam

  • Số người nói: 14.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 22
  • Từ đã phát âm: 43
  • Từ đang chờ phát âm: 31