Hướng dẫn phát âm Tiếng Assam

[অসমীয়া / Asami]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Assam

 • Số người nói: 14.500.000
 • Số người nói trên Forvo: 24
 • Từ đã phát âm: 54
 • Từ đang chờ phát âm: 93
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký
 • Ghi âm từ 10000000 10000000
 • Ghi âm từ 10 10
 • Ghi âm từ 9 9
 • Ghi âm từ 8 8
 • Ghi âm từ 7 7
 • Ghi âm từ 6 6
 • Ghi âm từ 5 5
 • Ghi âm từ 4 4
 • Ghi âm từ 3 3
 • Ghi âm từ 2 2

Xem tất cả