Cách phát âm Assam

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Assam

    • state in northeastern India

Từ ngẫu nhiên: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean