Hướng dẫn phát âm Tiếng Azerbaijan

[Azərbaycan dili / آذربايجان ديلی]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Azerbaijan

  • Số người nói: 35.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 397
  • Từ đã phát âm: 11.255
  • Từ đang chờ phát âm: 8
  • Tiếng Azerbaijan Ảnh của Public domain