Hướng dẫn phát âm Tiếng Tấn

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Tấn). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Tấn

  • phát âm 中国 中国
  • phát âm 你好 你好
  • phát âm book book
  • phát âm 日本 日本
  • phát âm 一
  • phát âm 白
  • phát âm 你
  • phát âm 四
  • phát âm 水
  • phát âm 不

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Tấn)?