Hướng dẫn phát âm Tiếng Tấn

[晋语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tấn

  • Số người nói: 45.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 256
  • Từ đã phát âm: 504
  • Từ đang chờ phát âm: 620