Hướng dẫn phát âm Tiếng Estonia

[Eesti]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Estonia

  • Số người nói: 1.100.000
  • Số người nói trên Forvo: 331
  • Từ đã phát âm: 10.587
  • Từ đang chờ phát âm: 3.636
  • Tiếng Estonia Ảnh của Poco a poco