Hướng dẫn phát âm Tiếng Estonia

[Eesti]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Estonia

  • Số người nói: 1.100.000
  • Số người nói trên Forvo: 279
  • Từ đã phát âm: 8.160
  • Từ đang chờ phát âm: 11.680
  • Tiếng Estonia Ảnh của Poco a poco