Hướng dẫn phát âm Tiếng Estonia

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Estonia). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Estonia

  • phát âm Helen Helen
  • phát âm and and
  • phát âm kull kull
  • phát âm film film
  • phát âm R R
  • phát âm ball ball
  • phát âm anti anti
  • phát âm Montreal Montreal
  • phát âm park park
  • phát âm ISA ISA

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Estonia)?