Hướng dẫn phát âm Tiếng Galicia

[Galego]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Galicia

  • Số người nói: 3.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 304
  • Từ đã phát âm: 6.808
  • Từ đang chờ phát âm: 5.546
  • Tiếng Galicia Ảnh của Luis Hernandez