Hướng dẫn phát âm Tiếng Khách Gia

[客家语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Khách Gia

  • Số người nói: 44.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 212
  • Từ đã phát âm: 11.057
  • Từ đang chờ phát âm: 11.043
  • Tiếng Khách Gia Ảnh của no author