Hướng dẫn phát âm Tiếng Tương

[湘语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tương

  • Số người nói: 36.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 230
  • Từ đã phát âm: 1.202
  • Từ đang chờ phát âm: 576