Hướng dẫn phát âm Tiếng Kabardino

[Адыгэбзэ]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Kabardino

  • Số người nói: 1.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 63
  • Từ đã phát âm: 4.300
  • Từ đang chờ phát âm: 955
  • Tiếng Kabardino
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả