Hướng dẫn phát âm Tiếng Kurd

[Kurdî / كوردی]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Kurd

  • Số người nói: 30.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 302
  • Từ đã phát âm: 4.677
  • Từ đang chờ phát âm: 1.706
  • Tiếng Kurd Ảnh của Public domain