Hướng dẫn phát âm Tiếng Kurd

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Kurd). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Kurd

  • phát âm were were
  • phát âm bag bag
  • phát âm here here
  • phát âm law law
  • phát âm ji ji
  • phát âm find find
  • phát âm cure cure
  • phát âm سلام سلام
  • phát âm Eva Eva
  • phát âm bad bad

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Kurd)?