Hướng dẫn phát âm Tiếng Cornwall

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Cornwall). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Cornwall

  • phát âm equal equal
  • phát âm Hi Hi
  • phát âm Dell Dell
  • phát âm ro ro
  • phát âm lies lies
  • phát âm ikon ikon
  • phát âm hir hir
  • phát âm mall mall
  • phát âm hal hal
  • phát âm tri tri

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Cornwall)?