Hướng dẫn phát âm Tiếng Cornwall

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Cornwall). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Cornwall

  • phát âm ro ro
  • phát âm Dell Dell
  • phát âm lies lies
  • phát âm ikon ikon
  • phát âm Hi Hi
  • phát âm tri tri
  • phát âm mall mall
  • phát âm nihon nihon
  • phát âm yet yet
  • phát âm miles miles

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Cornwall)?