Hướng dẫn phát âm Tiếng Kyrgyzstan

[Kırgızca / Кыргызча]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Kyrgyzstan

  • Số người nói: 3.100.000
  • Số người nói trên Forvo: 52
  • Từ đã phát âm: 264
  • Từ đang chờ phát âm: 271
  • Tiếng Kyrgyzstan Ảnh của Neiljs
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả