Hướng dẫn phát âm Tiếng Trung Hoa Trung Cổ

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Trung Hoa Trung Cổ). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Trung Hoa Trung Cổ

  • phát âm 日本 日本
  • phát âm 水
  • phát âm 月
  • phát âm 白
  • phát âm 北京 北京
  • phát âm 四
  • phát âm 我
  • phát âm 万
  • phát âm 人
  • phát âm 東京 東京

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Trung Hoa Trung Cổ)?