Hướng dẫn phát âm Tiếng Minangkabau

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Minangkabau). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Minangkabau

  • phát âm duo duo
  • phát âm ula ula
  • phát âm banak banak

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Minangkabau)?