Hướng dẫn phát âm Tiếng Myanma

[Myanmasa]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Myanma

  • Số người nói: 42.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 121
  • Từ đã phát âm: 203
  • Từ đang chờ phát âm: 535
  • Tiếng Myanma Ảnh của KX Studio
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả