Hướng dẫn phát âm Tiếng Oromo

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Oromo). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Oromo

  • phát âm sun sun
  • phát âm Dha Dha
  • phát âm tole tole

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Oromo)?