Hướng dẫn phát âm Tiếng Papiamento

[Papiamentu]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Papiamento

  • Số người nói: 330.000
  • Số người nói trên Forvo: 83
  • Từ đã phát âm: 150
  • Từ đang chờ phát âm: 1.082