Hướng dẫn phát âm Tiếng Phạn

[संस्कृत]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Phạn

  • Số người nói: 200.000
  • Số người nói trên Forvo: 210
  • Từ đã phát âm: 1.950
  • Từ đang chờ phát âm: 395
  • Tiếng Phạn Ảnh của Priyambada Nath