Hướng dẫn phát âm Tiếng Sicilia

[Sicilianu]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Sicilia

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 45
  • Từ đã phát âm: 1.805
  • Từ đang chờ phát âm: 1.087
  • Tiếng Sicilia Ảnh của Scott Wylie