Hướng dẫn phát âm Tiếng Sicilia

[Sicilianu]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Sicilia

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 47
  • Từ đã phát âm: 1.838
  • Từ đang chờ phát âm: 1.083
  • Tiếng Sicilia Ảnh của Scott Wylie