Hướng dẫn phát âm Tiếng Scotland

[Scots]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Scotland

  • Số người nói: 1.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 159
  • Từ đã phát âm: 1.139
  • Từ đang chờ phát âm: 952
  • Tiếng Scotland Ảnh của Moyan Brenn