Hướng dẫn phát âm Tiếng Sinhala

[Sinhalese]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Sinhala

  • Số người nói: 16.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 198
  • Từ đã phát âm: 200
  • Từ đang chờ phát âm: 148
  • Tiếng Sinhala Ảnh của Mstyslav Chernov
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả