Hướng dẫn phát âm Tiếng Somalia

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Somalia). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Somalia

  • phát âm dad dad
  • phát âm oo oo
  • phát âm lix lix
  • phát âm shan shan
  • phát âm Iyada Iyada

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Somalia)?