Hướng dẫn phát âm Tiếng Serbia

[Српски / Srpski]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Serbia

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.018
  • Từ đã phát âm: 11.249
  • Từ đang chờ phát âm: 6.027