Hướng dẫn phát âm Tiếng Klingon

[tlhIngan Hol]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Klingon

  • Số người nói: 431.892.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 50
  • Từ đã phát âm: 1.047
  • Từ đang chờ phát âm: 148
  • Tiếng Klingon Ảnh của Cristiano Betta