BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

Hướng dẫn phát âm Tiếng Klingon

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Klingon). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Klingon

 • phát âm red
  red
 • phát âm bel
  bel
 • phát âm what
  what
 • phát âm LOL
  LOL
 • phát âm Mara
  Mara
 • phát âm mar
  mar
 • phát âm jav
  jav
 • phát âm Pon
  Pon
 • phát âm Qu'vatlh
  Qu'vatlh
 • phát âm QI'yaH
  QI'yaH

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Klingon)?