Hướng dẫn phát âm Tiếng Klingon

[tlhIngan Hol]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Klingon

  • Số người nói: không có
  • Số người nói trên Forvo: 53
  • Từ đã phát âm: 1.048
  • Từ đang chờ phát âm: 155
  • Tiếng Klingon Ảnh của Cristiano Betta