Hướng dẫn phát âm Tiếng Tok Pisin

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Tok Pisin). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Tok Pisin

  • phát âm Paul
    Paul
  • phát âm suga
    suga
  • phát âm mun
    mun

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Tok Pisin)?