Hướng dẫn phát âm Tiếng Uzbekistan

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Uzbekistan). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Uzbekistan

 • phát âm Google
  Google
 • phát âm 1
  1
 • phát âm 120
  120
 • phát âm YouTube
  YouTube
 • phát âm 130
  130
 • phát âm 110
  110
 • phát âm a
  a
 • phát âm G
  G
 • phát âm 54
  54
 • phát âm 1991
  1991

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Uzbekistan)?