Hướng dẫn phát âm Tiếng Uzbekistan

[Ўзбек / Oʻzbekche]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Uzbekistan

  • Số người nói: 17.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 97
  • Từ đã phát âm: 311
  • Từ đang chờ phát âm: 2.553
  • Tiếng Uzbekistan Ảnh của Dan Lundberg