Hướng dẫn phát âm Tiếng Uzbekistan

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Uzbekistan). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Uzbekistan

  • phát âm Google Google
  • phát âm Ari Ari
  • phát âm YouTube YouTube
  • phát âm SUV SUV
  • phát âm 1 1
  • phát âm iz iz
  • phát âm 1000000 1000000
  • phát âm 120 120
  • phát âm Qatar Qatar
  • phát âm 110 110

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Uzbekistan)?