Hướng dẫn phát âm Tiếng Uzbekistan

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Uzbekistan). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Uzbekistan

  • phát âm Google Google
  • phát âm 1 1
  • phát âm 120 120
  • phát âm YouTube YouTube
  • phát âm 110 110
  • phát âm a a
  • phát âm 130 130
  • phát âm G G
  • phát âm 54 54
  • phát âm 1991 1991

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Uzbekistan)?