Hướng dẫn phát âm Tiếng Việt

[Tiếng Việt]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Việt

  • Số người nói: 68.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 6.818
  • Từ đã phát âm: 18.815
  • Từ đang chờ phát âm: 1
  • Tiếng Việt Ảnh của AG Gilmore