Hướng dẫn phát âm Tiếng Việt

[Tiếng Việt]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Việt

  • Số người nói: 77.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 5.644
  • Từ đã phát âm: 18.346
  • Từ đang chờ phát âm: 20
  • Tiếng Việt Ảnh của AG Gilmore