Hướng dẫn phát âm Tiếng Ngô

[吳语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ngô

  • Số người nói: 80.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 706
  • Từ đã phát âm: 13.576
  • Từ đang chờ phát âm: 275