Hướng dẫn phát âm Tiếng Zazaki

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Zazaki). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Zazaki

  • phát âm zebra zebra
  • phát âm Q Q
  • phát âm new new
  • phát âm name name
  • phát âm hire hire
  • phát âm wet wet
  • phát âm mende mende
  • phát âm rind rind
  • phát âm here here
  • phát âm Kobe Kobe

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Zazaki)?