Hướng dẫn phát âm Tiếng Zazaki

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Zazaki). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Zazaki

  • phát âm Q Q
  • phát âm zebra zebra
  • phát âm name name
  • phát âm new new
  • phát âm wet wet
  • phát âm rind rind
  • phát âm key key
  • phát âm here here
  • phát âm Kobe Kobe
  • phát âm yew yew

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Zazaki)?