Thể loại:

abismo

Đăng ký theo dõi abismo phát âm

  • phát âm abismo abismo [es]
  • phát âm Salto Salto [de]
  • phát âm amildegia amildegia [eu]
  • phát âm abisme abisme [ca]
  • Ghi âm từ d'abismes d'abismes [oc] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ selemo selemo [st] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ zolobela zolobela [zu] Đang chờ phát âm