• phát âm 심연 심연 [ko]
 • phát âm Salto Salto [de]
 • phát âm ਖੱਡ ਖੱਡ [pa]
 • phát âm abisso abisso [it]
 • phát âm пучина пучина [ru]
 • phát âm otchłań otchłań [pl]
 • phát âm afgrond afgrond [af]
 • phát âm öfgrün öfgrün [fy]
 • phát âm abbissi abbissi [scn]
 • phát âm бездань бездань [be]
 • phát âm affwys affwys [cy]
 • Ghi âm từ fampana fampana [mg] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dilemo dilemo [st] Đang chờ phát âm
 • phát âm amildegi amildegi [eu]
 • Ghi âm từ umwonyo umwonyo [xh] Đang chờ phát âm
 • phát âm ofgrond ofgrond [lb]
 • phát âm humnerë humnerë [sq]
 • Ghi âm từ inyenga inyenga [rw] Đang chờ phát âm
 • phát âm abysm abysm [en]
 • phát âm abbissu abbissu [scn]
 • Ghi âm từ sishenjele sishenjele [loz] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ abume abume [ee] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ incacanyo incacanyo [rw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bobipo bobipo [tn] Đang chờ phát âm
 • phát âm abís abís [ca]
 • phát âm mawere mawere [sn]
 • phát âm toull-lonk toull-lonk [br]
 • phát âm tevenn tevenn [br]
 • Ghi âm từ auejkatlan auejkatlan [nah] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ zumiñlil zumiñlil [arn] Đang chờ phát âm