Thể loại:

adolescent

Đăng ký theo dõi adolescent phát âm

 • phát âm adolescente adolescente [es]
 • phát âm 사춘기 사춘기 [ko]
 • phát âm เด็กวัยรุ่น เด็กวัยรุ่น [th]
 • phát âm בוגר בוגר [he]
 • phát âm krennard krennard [br]
 • phát âm jonken jonken [lb]
 • phát âm tama wahine tama wahine [mi]
 • phát âm miejòme miejòme [oc]
 • phát âm pubertetlija pubertetlija [hr]
 • phát âm zovenéto zovenéto [vec]
 • phát âm gaztetxo gaztetxo [eu]
 • phát âm падлетак падлетак [be]
 • phát âm glasoed glasoed [cy]
 • phát âm 思春期の 思春期の [ja]
 • Ghi âm từ mokenaboholo mokenaboholo [st] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mosima mosima [tn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sakanjaza sakanjaza [mg] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ giuvenila giuvenila [rm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ umwangavu umwangavu [rw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ umwanghavu umwanghavu [rw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ vantojaza vantojaza [mg] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bakenaboholo bakenaboholo [st] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ adoleszén adoleszén [an] Đang chờ phát âm