Thể loại:

Agham

Đăng ký theo dõi Agham phát âm

 • phát âm Agham Agham [tl]
 • phát âm sukatan sukatan [tl]
 • phát âm kabatas kabatas [tl]
 • phát âm gitisig gitisig [tl]
 • phát âm dantay dantay [tl]
 • phát âm tigal tigal [tl]
 • phát âm hambinging bigat hambinging bigat [tl]
 • phát âm lahatan lahatan [tl]
 • phát âm dagsa dagsa [tl]
 • phát âm basisig basisig [tl]
 • phát âm salipapaw salipapaw [tl]
 • phát âm katiktik katiktik [tl]
 • phát âm dagikapnayan dagikapnayan [tl]
 • phát âm salumpuwit salumpuwit [tl]
 • phát âm dagsin dagsin [tl]
 • phát âm urian urian [tl]
 • phát âm kapnayan kapnayan [tl]
 • Ghi âm từ dihaying dihaying [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ habyog habyog [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ larang larang [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ haying haying [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ liknayan liknayan [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ haykapnayan haykapnayan [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ miktinig miktinig [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ haynayan haynayan [tl] Đang chờ phát âm