Thể loại:

Almond

Đăng ký theo dõi Almond phát âm

 • phát âm almendra almendra [es]
 • phát âm Mangel Mangel [de]
 • phát âm アーモンド アーモンド [ja]
 • phát âm Mandel Mandel [de]
 • phát âm crème de noyaux crème de noyaux [fr]
 • phát âm שקד שקד [he]
 • phát âm amendra amendra [ast]
 • phát âm 아몬드 아몬드 [ko]
 • phát âm amygdalus amygdalus [la]
 • phát âm amygdalum amygdalum [la]
 • phát âm ametla ametla [oc]
 • phát âm arbendol arbendol [eu]
 • phát âm mandelj mandelj [sl]
 • Ghi âm từ kukuchu kukuchu [qu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ almandezenn almandezenn [br] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ munjeke munjeke [loz] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nguba nguba [kmb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ thamane thamane [tn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ნუშის ნუშის [ka] Đang chờ phát âm