Thể loại:

alphabets - Urdu

Đăng ký theo dõi alphabets - Urdu phát âm

 • phát âm و
  و [ar]
 • phát âm غ
  غ [ar]
 • phát âm ظ
  ظ [fa]
 • phát âm ژ
  ژ [fa]
 • phát âm ج
  ج [ar]
 • phát âm چ
  چ [fa]
 • phát âm ح
  ح [ar]
 • phát âm ط
  ط [ar]
 • phát âm ق
  ق [ar]
 • phát âm ع
  ع [ar]
 • phát âm خ
  خ [ar]
 • phát âm ر
  ر [ar]
 • phát âm ب
  ب [ar]
 • phát âm ص
  ص [ar]
 • phát âm ذ
  ذ [ar]
 • phát âm ض
  ض [ar]
 • phát âm ت
  ت [ar]
 • phát âm ز
  ز [ar]
 • phát âm س
  س [ar]
 • phát âm ث
  ث [fa]
 • phát âm ڑ
  ڑ [ur]
 • phát âm م
  م [ar]
 • phát âm د
  د [fa]
 • phát âm ا
  ا [ar]
 • phát âm ھ
  ھ [ur]
 • phát âm ڈ
  ڈ [ur]
 • phát âm ‌ے
  ‌ے [ur]
 • phát âm ں
  ں [ur]
 • phát âm ۂ
  ۂ [ur]
 • phát âm ‎ش
  ‎ش [ur]
 • phát âm ‍‍ف
  ‍‍ف [ur]
 • phát âm ہ
  ہ [ur]