Thể loại:

alphabets - Urdu

Đăng ký theo dõi alphabets - Urdu phát âm

 • phát âm و و [ar]
 • phát âm غ غ [ar]
 • phát âm ظ ظ [fa]
 • phát âm ج ج [ar]
 • phát âm ژ ژ [fa]
 • phát âm ح ح [ar]
 • phát âm ط ط [ar]
 • phát âm ق ق [ar]
 • phát âm ب ب [ar]
 • phát âm ر ر [ar]
 • phát âm ص ص [ar]
 • phát âm خ خ [ar]
 • phát âm ع ع [ar]
 • phát âm چ چ [fa]
 • phát âm ذ ذ [ar]
 • phát âm ض ض [ar]
 • phát âm س س [ar]
 • phát âm ت ت [ar]
 • phát âm ز ز [ar]
 • phát âm ث ث [fa]
 • phát âm م م [ar]
 • phát âm ڑ ڑ [ur]
 • phát âm د د [fa]
 • phát âm ا ا [ar]
 • phát âm ھ ھ [ur]
 • phát âm ڈ ڈ [ur]
 • phát âm ‌ے ‌ے [ur]
 • phát âm ۂ ۂ [ur]
 • phát âm ‎ش ‎ش [ur]
 • phát âm ‍‍ف ‍‍ف [ur]
 • phát âm ں ں [ur]
 • phát âm ہ ہ [ur]