Thể loại:

although

Đăng ký theo dõi although phát âm