Thể loại:

amare

Đăng ký theo dõi amare phát âm

  • phát âm amavi amavi [it]
  • phát âm amerò amerò [it]
  • phát âm amavo amavo [it]