• phát âm arpion arpion [fr]
  • phát âm àrpia àrpia [oc]
  • Ghi âm từ habhu habhu [zu] Đang chờ phát âm